Angličtina

Autoři

  • hynek heřman úpmd podolí, podolské nábřeží 157, praha 4
  • Adéla Faridová úpmd podolí
  • Martina Volfová
  • Gabriela Džuponová
  • Eliška Hostinská FN Olomouc
  • Radovan Pilka FN Olomouc

Klíčová slova:

Angličtina

Abstrakt

Embolie plodovou vodou (AFE) je vzácná, velmi závažná a často fatální porodnická komplikace. Je charakterizována náhle vzniklou alterací psychického stavu s kardiovaskulárním kolapsem a probíhající diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC). Reakce organismu na AFE je  bifázická. Nejprve reaguje organismus na cizorodé partikule v plicním řečišti vazokonstrikcí s iniciálně se rozvíjející plicní hypertenzí, která se klinicky manifestuje dušností, tachypnoí a křečemi s následným selháváním pravostranných srdečních oddílů. Ve fázi druhé, která může nebo nemusí volně navazovat na první fázi, dochází v důsledku přetrvávání plicní hypertenze a pravostrannému srdečnímu selhávání k navazujícímu levostrannému srdečnímu selhání a postupnému rozvoji generalizované periferní vazodilatace. Rozvíjející se DIC a selhávající krevní oběh jsou hlavními příčinami rychle postupující alterace celkového stavu postižené pacientky a proto je rychlá a účinná terapie nutností pro zvládnutí situace, pokud u pacientky byť jen diferenciálně diagnosticky na AFE pomýšlíme. Tato diagnóza stále velice ovlivňuje perinatální morbiditu a mortalitu a u přeživších pacientek mohou přetrvávat závažné neurologické obtíže.

Publikováno

2022-08-31

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie