Gravidita v jizvě po císařském řezu – retrospektivní analýza případů z let 2012 - 2021.

Komplikace jizvy po císařském řezu

Autoři

  • Jiří Hanaček UPMD

Abstrakt

Úvod: S rostoucím počtem císařských řezů roste i počet gravidit v jizvě po císařském řezu   ( CSP- cesarean scar pregnancy). Jedná se o relativně novou jednotku mimoděložní gravidity, která je riziková především pro možnou souvislost s placenta accreta spektrem. Předpokládá se, že CSP reprezentuje asi 6 % z celkového počtu ektopických gravidit u všech žen, které mají alespoň jeden císařský řez v anamnéze. Odhaduje se incidence CSP okolo 1/1688 všech těhotenství a zhruba 1/2000 všech císařských řezů.

 

 

Materiál a metodika: retrospektivní analýza jednotlivých případů gravidit v jizvě po císařském řezu, které jsme řešili v našem zdravotnickém zařízení v letech 2012-2021.

 

Výsledky: Celkově jsme řešili 16 případů gravidity v jizvě po císařském řezu u 15 žen. U jedné ženy jsme CSP zaznamenali dvakrát. Věkový průměr žen byl 36,6 let (27-41 let). Průměr císařských řezů v anamnéze byl 1,6 (1-3) a týden gestace 7 (4-10). Doba od císařského řezu byla v průměru 3,6 let (2-11). Řešením bylo jedenkrát podání metotrexátu, jedenkrát hysteroskopická resekce, 11krát primárně pouze vakuumaspirace, kdy ve dvou případech jsme museli pro pooperační krvácení připojit laparoskopickou ligaturu uterinních arterií. Dvakrát jsme prováděli primárně ligaturu uterinních arterií před provedením vakuumaspirace.  U gravidit nad 10 týden těhotenství jsme zaznamenali více krvácivých komplikací s nutností operačního řešení. Krvácivé komplikace také souvisely s přítomností akce srdeční u plodů.

 

Závěr: V řešení CSP je nezbytná časná správná diagnostika. Gravidity do 10 týdne gestace řešíme pomocí prosté vakuumaspirace pod ultrazvukovou kontrolou. Pokud se jedná o graviditu nad 10 týden gestace a obzvláště s akcí srdeční, před vakuumaspirací doplňujeme laparoskopickou ligaturu uterinních arterií. Všem pacientkám následně doporučuje laparoskopickou resuturu dolního děložního segmentu.

 

Klíčová slova: Gravidita v jizvě po císařském řezu, ultrazvuk, vakuumaspirace, ligatura uterinních arterií, methotrexát

Publikováno

2022-08-31