Gravidita v jizvě po císařaském řezu - přehledový článek

Komplikace jizvy po císřaském řezu

Autoři

  • Jiří Hanaček UPMD

Abstrakt

Souhrn

Cíl studie: Shrnout současné poznatky o graviditě v jizvě po císařském řezu

Typ studie: Přehledový článek.

Metodika: Literární přehled k danému tématu s použitím databáze PubMed.

Výsledky: Gravidita v jizvě po císařském řezu je relativně novým typem mimoděložní gravidity, která v době narůstajícího počtu císařských řezu bude stále častějším problémem. Stále se jedná o relativně raritní záležitost, která se vyskytuje asi v 6%. Diagnostika je založena především na ultrazvukovém vyšetření a je podstatná v časné fázi těhotenství. Patogeneze onemocnění je dána poruchou základní vrstvy endometria a může vést ke stavům, které označujeme jako placenta accreta spektrum. Řešení je zcela individualizované a závislé na hodnotách hCG, ultrazvukovém nálezu, vitalitě plodu,  přání těhotné a zkušenostech daného gynekologa.

Závěr: Jedná se zatím o raritní výskyt mimoděložní gravidity, ale s narůstajícím potenciálem. Řešení je zcela individuální  založené na kvalitní a především včasné ultrazvukové diagnostice.

Klíčová slova: gravidita v jizvě po císařském řezu, ultrazvuková diagnostika, placenta accreta spektrum, vacumaspirace, metotrexát, resutura jizvy děložní

 

Publikováno

2022-06-24