Fertilitu zachovávající postupy u mladých žen s karcinomem endometria

Autoři

  • Zdeněk Hejl Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šumperk a.s.

Abstrakt

Incidence endometriálního karcinomu u mladých žen narůstá, obzvláště ve vyspělých zemích. Ačkoliv se jedná převážně o onemocnění peri- a postmenopauzálních žen, přibývá absolutně žen mladších ve fertilním věku, které při dnešním stylu života a odsouvání mateřských potřeb nemají splněné reprodukční plány. Asi 67 % karcinomů je diagnostikovaných v časných stadiích. U těchto žen je možné uvažovat nad fertilitou zachovávajících postupech do naplnění reprodukčních plánů. Následně je však vhodné definitivní řešení i při absenci karcinomu. Tento článek pojednává o nejčastějším gynekologickém pánevním nádorovém onemocnění - endometriálním adenokarcinomu a možnostech fertilitu zachovávajících postupů.

Publikováno

2022-06-24