Role elektrické „power“ morcelace v miniinvazivní gynekologické operativě

Autoři

  • Barbora Boudová Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
  • MUDr
  • MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.
  • prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

Klíčová slova:

hysterektomie, laparoskopie, morcelace, myomektomie

Abstrakt

Cíl studie: Podat aktuální pohled na problematiku laparoskopické elektrické morcelace. 

Typ studie: Přehledový článek.

Metodika: Rešerše dostupné literatury na vybrané téma.

Výsledky: Laparoskopická morcelace byla zavedena do gynekologické operativy v 90. letech.  V roce 2014 bylo americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv vydáno negativní stanovisko stran jejího užívání pro riziko možného rozsevu maligních buněk. Od té doby se použití morcelace snížilo, a to především ve Spojených státech. Mnohé zdravotnické organizace a instituce započaly nové výzkumy stran bezpečnosti této chirurgické metody. Po dalších letech mnohé z nich přistupují k morcelaci opět smířlivě za dodržení určitých podmínek.

Závěr: Morcelace má prostor v laparoskopické operativě i v roce 2022 za předpokladu správné selekce pacientek a případně využití možnosti chráněné „in-bag“ morcelace.

Publikováno

2022-08-31