Kazuistika a souhrn literatury – Vaskularizovaná léze myometria

Autoři

  • Adéla Richtárová Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK
  • Kristýna Hlinecká
  • Zdeňka Lisá
  • Barbora Boudová
  • Roman Kocián
  • Jan Kaván
  • Michal Mára

Klíčová slova:

vysoce vaskularizovaná léze myometria, placentární residua, embolizace uterinních tepen, hysteroskopie

Abstrakt

 Kazuistika gynekologicky polymorbidní pacientky s diagnózou vaskularizované léze myometria (v anglosaské literatuře uváděné jako enhanced myometrial vascularity), shrnutí současných vědeckých poznatků o výskytu, diagnostice a léčbě tohoto fenoménu. Kazuistika: 38letá pacientka dlouhodobě léčena pro sekundární sterilitu s anamnézou laparotomické cytoredukční operace adenomyózy, následným rozvojem a léčbou pooperačních nitroděložních srůstů. Nyní sledována pro diagnózu vaskularizované léze myometria po spontánním abortu. Vzhledem k symptomatickému, protrahovanému průběhu bez tendence ke spontánní úpravě stavu a riziku rozvoje akutní hemoragie pacientka nejprve indikovaná k selektivní embolizaci uterinních tepen a následnému definitivnímu řešení cestou operační hysteroskopie. Závěr: Vzhledem k nízké incidenci a tendenci ke spontánní úpravě, ale také potenciálně velmi vážným, až letálním komplikacím, zůstává včasné rozpoznání a správný management vysoce vaskularizovaných lézí myometria lékařskou výzvou.

Publikováno

2022-06-24

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie