Autoimmune anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis - paraneoplastic syndrome of ovarian teratoma

Autoři

  • Alžběta Benická Porodnicko-gynekologická klinika LF a FN Olomouc

Abstrakt

SOUHRN

Cíl práce: Prezentace případu a následného diagnostického a terapeutického postupu autoimunitní encefalitidy způsobené přítomností ovariálního teratomu.

Kazuistika: Popisujeme případ mladé ženy s projevy akutní psychotické ataky nereagující na antipsychotickou léčbu, u které byla v rámci mezioborové spolupráce ve FN v Olomouci diagnostikována anti-N-methyl-D-aspartát receptorová encefalitida.

Závěr: Tento typ vzácné a potencionálně fatální paraneoplastické limbické encefalitidy se vyskytuje převážně u mladých žen. Vzhledem k vysoké variabilitě neuropsychiatrických symptomů je diagnostika onemocnění velmi obtížná, a proto jsou pacientky často primárně nesprávně léčeny pro jiné neurologické nebo psychiatrického onemocnění. Prognosticky nejdůležitější je včasná diagnostika a adekvátní terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Ovariální teratom - anti-N-methyl-D-aspartát receptorová encefalitida (anti-NMDAR encefalitida) - paraneoplastický syndrom

Publikováno

2022-02-19

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie