Kontinuální monitorace glykémie – nový a rozšiřující se prvek v péči o pacientky s diabetes mellitus v době těhotenství

Autoři

  • jana urbanová Interní klinika FNKV
  • Ludmila Brunerová
  • Denisa Janíčková Žďárská
  • Viera Doničová
  • Jan Brož

Klíčová slova:

Kontinuální monitorace glykémie – gestační diabetes – glykemická kompenzace – time-in-range, CGM – gestational diabetes – glycemic control – TIR

Abstrakt

Novým parametrem metabolické kompenzace diabetu odvozeným z výsledků kontinuální monitorace glykémie je tzv. čas v cílovém rozmezí – Time In Range (TIR). Podle aktuálních doporučení je u těhotných diabetiček toto glykemické pásmo vymezené hodnotami 3,5 až 7,8 mmol/l, s cílem udržení glykémií v tomto rozmezí co nejvíce času, a zároveň s minimalizací času stráveného pod jeho dolní hranicí (< 3,5 mmol/l). U pacientek s pregestačně vzniklým diabetem 1. typu je doporučeno dosáhnout TIR nad 70 % času měření, při méně než 4 % času stráveného v hypoglykémii. U gestačního diabetu (a pregestačně vzniklého diabetu 2. typu) není konkrétní % zatím stanoveno.

Publikováno

2022-02-19