Invariantní NKT buňky a jejich využití pro imunomodulaci GvHD – souhrn literatury a preklinická data

Autoři

  • Lenka Hejretová Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň
  • Karolína Weberová
  • Monika Holubová
  • Miroslava Čedíková
  • Daniel Lysák
  • Pavel Jindra

Klíčová slova:

Reakce štěpu proti hostiteli, Invariantní NKT lymfocyty, Mesenchymální buňky, Imunomodulace

Abstrakt

Reakce štěpu proti hostiteli (Graft-versus-host disease, GvHD) patří mezi nejzávažnější komplikace alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. Přestože se díky optimalizaci transplantačních postupů mortalita v důsledku GvHD neustále snižuje, nadále existuje početná skupina pacientů, u kterých se rozvine život ohrožující forma GvHD, případně  kterým GvHD zásadně snižuje kvalitu života po transplantaci. Proto se soustředíme na hledání nových léčebných modalit, které dopady GvHD na pacienty minimalizují. Kromě řady standartních postupů, které zahrnují kombinaci imunosupresiv, existuje i celá škála dalších více či méně experimentálních postupů prevence a léčby GvHD. V rámci klinické studie jsme podávali léčivé přípravky z mesenchymálních kmenových buněk (MSC) v indikaci steroid-refrakterní GvHD (SR-GvHD). Současně jsme zkoumali in vitro  imunomodulační potenciál dalších buněčných populací, zejména invariantních NKT lymfocytů (iNKT). iNKT jsou schopny tlumit imunitní reakce a rozvoj příznaků GvHD a současně podporovat protinádorovou imunitu –  tzv. reakci štěpu proti leukémii (Graft versus leukemia, GvL). V rámci preklinického testování jsme porovnali několik šarží  kultivovaných a expandovaných iNKT a MSC od různých dárců z hlediska jejich imunofenotypu a imunomodulačního potenciálu. Průtokovou cytometrií jsme kvantifikovali expresi aktivačního znaku CD25 na nespecificky stimulovaných mononukleárních buňkách po kokultivaci s MSC nebo s iNKT. Prokázali jsme, že v imunomodulačním potenciálu mezi MSC a iNKT nejsou významné rozdíly. Obě buněčné populace jsou schopny srovnatelně modulovat imunitní reakce in vitro. Invariantní NKT lymfocyty by měly mít oproti MSC navíc schopnost současně  podpořit GvL efekt.

Stahování

Publikováno

2022-09-15