Využití vyšetřovacího protokolu dle Dynamické neuromuskulární stabilizace v klinické praxi

Autoři

  • Alena Kobesová Klinika rehabilitace a TVL 2.LF UK a FN Motol
  • Kateřina Beránková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • Jakub Novák Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Klíčová slova:

dynamická neuromuskulární stabilizace, vyšetřovací protokol, posturální stabilizace, krátká verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity

Abstrakt

Souhrn: Článek prezentuje českou verzi vyšetřovacího protokolu podle konceptu Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) a jeho využití v klinické praxi. V úvodní části je DNS protokol porovnán s vyšetřovacím protokolem podle konceptu Mechanická diagnostika a terapie a podle konceptu Functional Movement Screen z hlediska „intra-rater“ a „inter-rater“ reliability. Následně je prezentována kazuistika pacientky, u níž bylo pro funkční vyšetření pohybového systému využito kombinace vyšetřovacího DNS protokolu, přístrojového vyšetření posturální stabilizace pomocí DNS Brace a krátké verze dotazníku bolesti McGillovy univerzity. Pacientka byla těmito metodami vyšetřena před zahájením terapie a po 6 týdnech terapie. Výsledky subjektivního hodnocení pacientky a klinického vyšetření terapeutem pomocí DNS protokolu a DNS Brace potvrdily pozitivní efekt terapie. Uvedená kombinace vyšetření pomocí DNS protokolu, DNS Brace a standardizovaného dotazníku bolesti může být vhodným vyšetřovacím postupem u pacientů s muskuloskeletálními poruchami.

Stahování

Publikováno

2024-03-21

Číslo

Sekce

Původní článek