Souvislost morfologie svalů břišní stěny s bolestmi zad u elitních hráček florbalu

sonografické hodnocení

Autoři

  • Adéla Kramperová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol
  • Stanislav Machač Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Klíčová slova:

ženský florbal, muskuloskeletální ultrazvuk, sonografie, břišní svaly, low back pain, ženský fotbal

Abstrakt

Text obsahuje klíčové výstupy diplomové práce, ve které jsme se zabývali hodnocením morfologie svalů břišní stěny s důrazem na posouzení stranové symetrie u elitních hráček florbalu v souvislosti s výskytem low back pain. Výzkumu se zúčastnilo 20 hráček extraligy žen ve florbale, které vyplnily elektronický dotazník standardizovaně hodnotící bolesti dolní části zad. U hráček byly sonograficky měřeny lineární rozměry břišních svalů v klidové poloze oboustranně. Byla zjištěna signifikantní stranová asymetrie lineárních rozměrů břišních svalů (p = 0,017; Cohenovo d = 0,52). Souvislost této asymetrie s biomechanikou pohybu ve florbale, korelující se stranou držení hole hráček, však nelze na základě shromážděných dat prokázat (p = 0,339 – 0,948; Cohenovo d = -0,15 – 0,38). Ve výsledcích dále pozorujeme určité trendy. Ve srovnání s dříve publikovaným ženským průměrem, u účastnic vidíme hypertrofii m. rectus abdominis. Hráčky, které uvedly obtíže s bolestí dolní části zad, mají průměrně nižší hodnoty lineárních rozměrů všech měřených břišních svalů. Stranová asymetrie svalů břišní stěny se po korelaci s výsledky dotazníků překvapivě zdá být protektivním faktorem výskytu bolesti zad u těchto elitních hráček (Pearsonův korelační koeficient r =-0,387; p = 0,092). Pro potvrzení vztahu stranové asymetrie, biomechaniky florbalu a low back pain je vhodné rozšířit výzkum v této oblasti při zapojení většího množstvím probandů. Zároveň je třeba zdůraznit, že zjištění možného protektivního vlivu asymetrie u elitních hráček není přenositelné na obecnou populaci a že nebyl hodnocen dlouhodobý vliv této asymetrie na výskyt bolestí v pozdějším věku.

Stahování

Publikováno

2024-03-21

Číslo

Sekce

Původní článek