Ženský orgasmus, reprodukce a párové vztahy

Ženský orgasmus a reprodukce

Autoři

  • Zlatko Pastor FN v Motole

Klíčová slova:

orgasmus, sexuální dysfunkce, klitoris, dysfunkční orgasmus, reprodukce

Abstrakt

Deficit či obtížné dosahování ženského orgasmu je považováno v klasifikačních systémech pohlavních dysfunkcí za poruchu komplikující párovou sexualitu. Tato premisa je běžně přijímána, přestože je koitální anorgasmie většinovou statistickou normou a dosažení orgasmu zevní stimulací není u žen tak snadné jako u mužů. Projevy ženského vyvrcholení jsou variabilní a souvisí s mnoha proměnlivými faktory. Některé teorie předpokládají vysokou míru korelace mezi schopností orgastického prožitku, sexuálními postoji a chováním, ale také souvislosti s reprodukčním potenciálem či stabilitou partnerských vztahů. Ženský orgasmus je mnohdy vnímán jako diskriminační mechanismus determinující postoje k sexualitě nebo je dokonce považován za jakýsi katalyzátor plodnosti. Konsenzus o jeho významu neexistuje. Relevantní studie vyvracejí teorie o jeho pozitivních partnerských adaptačních funkcích i o vlivu na fertilitu. Orgasmus je u žen, pravděpodobně, vedlejším evolučním produktem jeho mužské varianty, neboť klitoris i penis mají identický embryonální základ. Ženská anorgasmie by neměla být považována za jednoznačnou diagnózu, natož za paradigma psychiatrického konstruktu působící frustrace či jiné problémy.    

Stahování

Publikováno

2024-02-22