Srovnání využití dinoprostonu, misoprostolu a amniotomie při indukci vaginálního porodu: prospektivní observační studie Comparison of dinoprostone, misoprostol and amniotomy in labor induction: Prospective observational study

Autoři

  • Eliška Hostinská Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Abstrakt

SOUHRN

 

Cíl práce:Srovnání využití dinoprostonu, misoprostolu a amniotomie při indukci vaginálního porodu.

 

Typ studie: Prospektivní observační studie.

 

Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Metodika: Soubor zahrnoval celkem 437 žen, u kterých byla po zhodnocení indikace a Bishopova skore provedena indukce vaginálního porodu. Nejčastější indikace byla postmaturita, hypertenzní onemocnění, diabetes mellitus a růstová restrikce plodu.

V 327 případech jsme k indukci porodu zvolili vaginální tabletu dinoproston v dávce 0,75 mg, v 36 případech dinoproston v dávce 3 mg, v 16 případech vaginální inzert misoprostol 200 ug a v 58 případech amniotomii.

 

Výsledky: V podskupině dinoprostonu 0,75 mg byla úspěšnost vaginálního porodu (včetně extrakce) 90,2 %, v podskupině dinoprostonu 3 mg 91,6 %, v podskupině misoprostolu 100 % a v podskupině amniotomie 93,1 %. Čas od začátku indukce do porodu se v podskupině dinoproston 0.75 mg pohyboval průměrně 15,75 hodin, podskupině dinoprostonu 3 mg průměrně 21.41 hodin, v podskupině misoprostolu 17,41 hodin a v podskupině amniotomie 7,49 hodin.

 

Závěr: Nejúspěšnější metoda v případě dosažení úspěšného vaginálního porodu byla v podskupině pacientů s misoprostolem. Čas od začátku indukce do porodu byl nejkratší v podskupině pacientů s amniotomii.

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA

 

Cervix skóre dle Bishopa, indukce vaginálního porodu, prediktivní faktory, nuliparita

 

 

Publikováno

2022-02-19

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie