Časopisy

 • Otorinolaryngologie a foniatrie

  Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.  Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku včetně štítné žlázy a příštítných tělísek, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu, řeči a polykání, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese:  https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie

 • Česká gynekologie

  Česká gynekologie je oficiální časopis České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

  Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie

 • Gastroenterologie a hepatologie

  Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: http://www.csgh.info/.

 • Transfuze a hematologie dnes

  Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.

  Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese:  https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes

 • Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

  Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP,České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP.

  www.csnn.eu

 • Klinická onkologie

  Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica cechoslovaca, Index Copernicus.

  Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese.