Časopisy

 • Gastroenterologie a hepatologie

  Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.


  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: http://www.csgh.info/.

 • Klinická onkologie

  Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica cechoslovaca, Index Copernicus.


  Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese.

 • Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

  Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP,České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP.


  www.csnn.eu