Časopisy

 • Otorinolaryngologie a foniatrie

  Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.  Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku včetně štítné žlázy a příštítných tělísek, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu, řeči a polykání, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese:  https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie

 • Rehabilitace a fyzikální lékařství

  Vzrůstající význam rehabilitace v řešení životní problematiky jedince postiženého na zdraví a stoupající podíl léčebné rehabilitace i fyzikálních prostředků v dnešní přetechnizované medicíně si vynutily vznik časopisu, který by se zabýval celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí. Jinými slovy se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém.

  Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky.

  Výrazná je složka zaměřená na postgraduální vzdělávání.

  Časopis je určen velmi širokému okruhu, ať již to jsou lékaři oboru rehabilitačního a fyzikálního lékařství, zájemci o myoskeletální medicínu, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nebo i psychologové, sociální pracovníci a odborníci z ergonomie.

  Snahou redakce je přinášet i články nebo celé soubory článků cizojazyčných (s českými souhrny).

  Časopis REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ je volným pokračováním Fysiatrického a revmatologického věstníku, na jehož nejlepší tradice navazuje.

 • Česká gynekologie

  Česká gynekologie je oficiální časopis České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

  Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: https://www.cs-gynekologie.cz

 • Gastroenterologie a hepatologie

  Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: http://www.csgh.info/.

 • Transfuze a hematologie dnes

  Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství,  Česká hematologická společnost a Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

  Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

  Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese:  https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes

 • Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

  Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP,České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP.

  www.csnn.eu

 • Klinická onkologie

  Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica cechoslovaca, Index Copernicus.

  Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese.